Bröstcancer

HER2+/HR+ bröstcancer är en terapeutisk utmaning

I Sverige får ungefär 10 500 kvinnor diagnosen bröstcancer varje år. Det innebär att ca 28 kvinnor insjuknar varje dag och det är därmed den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor.1

Med en frekvens på upp till 20% är HER2-positiv (HER2+) bröstcancer en viktig subtyp vid behandling av bröstcancer.1 Det kännetecknas av överuttrycket av HER2 (human epidermal growth factor receptor 2).HER2 tillhör familjen ERBB-tyrosinkinasreceptorer (bestående av HER 1-4), som spelar en nyckelroll i regleringen av cellproliferation, cellöverlevnad, metastasering och vidhäftning.2 HER2+ bröstcancer har varit associerad med aggressiv sjukdomsprogression, högre andel återfall och ökad dödlighet.3-5 Tack vare HER2-riktade läkemedel har prognosen för patient med HER2-överuttryckt bröstcancer förbättrats avsevärt.6-8

Patienter som är HER2+ / HR+ har en ökad risk för återfall

En undergrupp bland HER2+ -bröstcancerpatienter är så kallade hormonreceptorpositiva (HR+) patienter. Kännetecknande för HER2+ / HR+ bröstcancer är överuttrycket av HER2-receptorn i kombination med en positiv hormonreceptorstatus för östrogen- och / eller progesteronreceptorer (ER: östrogenreceptor eller PgR: progesteronreceptor).9 Dessa patienter löper risk för sena återfall och uppvisar ofta ett sämre svar på neoadjuvant terapi, kännetecknat av en lägre frekvens av patienter med patologisk fullständig remission (pCR).6,10

Slutsats

I de flesta fall är återkommande sjukdom associerad med metastaser. I dessa situationer kan sjukdomen inte längre botas. Följaktligen är det särskilt viktigt att ytterligare minska den återstående risken för återfall efter avslutad primärterapi för tidig bröstcancer (bestående av neoadjuvant och / eller adjuvant terapi, kirurgi och vid behov strålbehandling).11

Vår produkt inom bröstcancer

Nerlynx® (neratinib)

är avsett för utökad adjuvant behandling av vuxna patienter med HR+/ HER2+ tidig bröstcancer och som har avslutat trastuzumab-baserad adjuvant behandling för mindre än ett år sedan.

Uppdaterad: 15 januari, 2024
Referenser
1 https://www.cancerfonden.se/om-cancer/cancersjukdomar/brostcancer (2020-12-01)
2 Slamon DJ et al. Human breast cancer: correlation of relapse and survival with amplification of the HER-2/neu oncogene. Science.1987;235 (4785): 177-82.
3 Slamon DJ et al. Science.1989;244 (4905): 707-12.
4 Seshadri R et al.J Clin Oncol.1993;11 (10): 1936-42
5 Lv Q et al.Int J Mol Sci.2016;17 (12): 2095
6 Swain et al. Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel in HER2-positive metastatic breast cancer. N Engl J Med. 2015;372:724–34.
7 Vogel et al. Efficacy and safety of trastuzumab as a single agent in first-line treatment of HER2-overexpressing metastatic breast cancer. J Clin Oncol. 2002;20:719–26
8 Marty et al. Randomized phase II trial of the efficacy and safety of trastuzumab combined with docetaxel in patients with human epidermal growth factor receptor 2-positive metastatic breast cancer administered as first-line treatment: the M77001 study group J Clin Oncol . 2005 Jul 1;23(19):4265-74.
9 Strasser-Weippl et al.Bröstcancerres. 2015;17:56
10 Hurvitz S et al.Lancet Oncol.2018;19: 115-26.
11 Nationellt vårdprogram. Bröstcancer. 2020-02-11 Version: 3.0
Pierre Fabre använder cookies och andra spårningsfunktioner för att optimera webbplatsens prestanda och funktionalitet, mäta målgruppen och anpassa innehållet (annonseringen) efter dina intresseområden. Mer information om hanteringen av dina personuppgifter och dina rättigheter finns i vår sekretesspolicy. Om du vill ställa in eller inaktivera cookies klickar du på Cookie-inställningar.
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?
Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till
pierre-fabre.com/se-se.
NEJ

Du öppnar nu en extern webbplats


Pierre-Fabre ansvarar inte för innehållet på andras hemsidor. Klicka på "Öppna länk" om du vill fortsätta.
Öppna länk