Kolorektalcancer

I Sverige har den åldersstandardiserade incidensen av koloncancer successivt ökat under de senaste årtiondena, medan rektalcancer har haft en närmast oförändrad incidens.1

Under perioden 2012–2016 var antalet nya fall av koloncancer bland både män och kvinnor över 4 000 årligen. Incidensen av rektalcancer 2012–2016 var bland män ca 1 200 och för kvinnor 800 varje år.1

Sammanlagt är kolorektalcancer den tredje vanligaste cancerformen i Sverige, efter prostata- och bröstcancer. Var nionde patient i Sverige med nydiagnostiserad malignitet har en kolorektal cancer.1

Under 2012–2016 diagnostiserades 4 % av all koloncancer och 5 % av all rektalcancer hos patienter yngre än 50 år. Samtidigt var 29 % av patienterna med koloncancer och 21 % av patienterna med rektalcancer 80 år eller äldre vid diagnos.1

Den relativa 5-årsöverlevnaden har förbättrats för både kolon- och rektalcancer under de senaste decennierna. I aktuella svenska data från 2018 var 5-årsöverlevnaden vid diagnostiserad koloncancer 64 % för män och 68 % för kvinnor. För rektalcancer var 5-årsöverlevnaden 66 % för både män och kvinnor.1

Extending personalized treatment in colorectal cancer

During this meeting, experts discussed the latest insights on the treatment of colorectal cancer.

Se videos här

Metastaserad kolorektalcancer med BRAFV600E-mutation

Det finns ett stort behov av nya behandlingar för BRAFV600E-muterad mCRC då just patienter med BRAFV600E-muterad mCRC har en sämre respons på konventionell behandling med kemoterapi än de som saknar denna mutation.3 Patienter med BRAFV600E-muterad mCRC har ofta en dålig prognos2,3,4

Den totala överlevnaden är betydligt kortare än för patienter vars sjukdom är av BRAF vildtyp.5 8-12% av patienter med metastaserad kolorektalcancer (mCRC) har en BRAF-mutation.4

Fakta om kolorektalcancer

Ta del av olika fakta kring kolorektalcancer.

Risk factors for colorectal cancer

Klicka på bilden för att göra den större

Colorectal cancer in Sweden

Klicka på bilden för att göra den större

Colorectal cancer: Does side matter?

Klicka på bilden för att göra den större

BRAF-mutation

Incidence of mutations in mCRC patients

BRAFV600E-mutant metastatic colorectal cancer is an area of high unmet need

Klicka på bilden för att göra den större

Fullständig SPC

Updates in BRAFV600E-mutated Metastatic Colorectal Cancer

Research summary

European expert panel consensus on the clinical management of BRAFV600E-mutant metastatic colorectal cancer

Molecular targeted therapies and immune checkpoint inhibitors have changed the treatment landscape for BRAFV600E-mutant metastatic colorectal cancer (mCRC).

CAPSTAN CRC

1st line treatment patterns in BRAFV600E-mutant mCRC

Våra produkter inom kolorektalcancer

Braftovi® (enkorafenib) CRC

i kombination med cetuximab för behandling av vuxna patienter med metastaserad kolorektal cancer (CRC) med en BRAFV600E-mutation, som tidigare har fått systemisk behandling.

Uppdaterad: 28 maj, 2024
Referenser
1 Tjock- och ändtarmscancer Nationellt vårdprogram 2023-02-03 Version: 3.1
2 Kopetz S, Grothey A, Yaeger R, et al. Encorafenib, binimetinib, and cetuximab in BRAF V600E–mutated colorectal cancer. N Engl J Med. 2019;381(17):1632-1643
3 Van Cutsem E, Cervantes A, Adam R, et al. ESMO consensus guidelines for the management of patients with metastatic colorectal cancer. Ann Oncol. 2016;27(8):1386-1422
4 Tran B, Kopetz S, Tie J et al. Impact of BRAF mutation and microsatellite instability on the pattern of metastatic spread and prognosis in metastatic colorectal cancer. Cancer 2011; 117: 4623–4632.
5 Safaee Ardekani G, Jafarnejad SM, Tan L, Saeedi A, Li G. The prognostic value of BRAF mutation in colorectal cancer and melanoma: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2012;7(10):e47054. doi: 10.1371/journal.pone.0047054
6 Kopetz S, Desai J, Chan E, et al. Phase II pilot study of vemurafenib in patients with metastatic BRAF-mutated colorectal cancer. J Clin Oncol. 2015;33(34):4032-4038
Pierre Fabre använder cookies och andra spårningsfunktioner för att optimera webbplatsens prestanda och funktionalitet, mäta målgruppen och anpassa innehållet (annonseringen) efter dina intresseområden. Mer information om hanteringen av dina personuppgifter och dina rättigheter finns i vår sekretesspolicy. Om du vill ställa in eller inaktivera cookies klickar du på Cookie-inställningar.
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?
Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till
pierre-fabre.com/se-se.
NEJ

Du öppnar nu en extern webbplats


Pierre-Fabre ansvarar inte för innehållet på andras hemsidor. Klicka på "Öppna länk" om du vill fortsätta.
Öppna länk