Säkerhet

NERLYNX har en förväntad säkerhets- och tolerabilitetsprofil2-4

Biverkningar rapporterades hos ≥ 6 % av patienterna i ExteNET2-4

 

Organsystem Biverkning Alla grader (%) ≥ Grad 3 (%)
Allmänna symtom Trötthet 27,3
Metabolism och nutrition Nedsatt aptit 13,7
Lever och gallvägar Förhöjt ALT 8,5 1,3
Förhöjt AST 7,4 0,7
Magtarmkanalen Diarré 93,6 37,1
Illamående 42,5
Buksmärta* 35,9
Kräkningar 26,8 3,5
Stomatit 11,2
Hud och subkutan vävnad Hudutslag 15,4 0,4
Nagelpåverkan 7,8 0,2
Muskuloskeletala systemet och bindväv Muskelkramper 10,0

Tabell anpassad från produktresumén för NERLYNX.
ALT = alaninaminotransferas, AST = aspartataminotransferas.
*Inkluderar buksmärta och övre buksmärta.

 

Den vanligaste biverkningen som patienterna upplever är diarré:

  • Primär profylax mot diarré angavs inte i protokollet för ExteNET-studien.1

Förutom diarré är incidensen av svåra biverkningar under 4%.1

Det finns ingen evidens för hjärt- eller lungtoxicitet och inte heller observeras någon ökad risk för sekundär malignitet.1

VARNING: Patienterna kan uppleva biverkningar som har samband med associerad behandling, såsom hormonterapi.

 


 

NERLYNX-associerad diarré av alla grader är den vanligaste biverkningen, som måste övervakas och hanteras

Profylax mot diarré rekommenderas från första dosen NERLYNX.4

 

 


 

Proaktiv hantering av diarré är viktig för att patienterna ska fortsätta med behandlingen3,5-7

Profylax gör diarrén lindrigare och mer kortvarig under behandlingen med NERLYNX3,5-7

Median för kumulativ varaktighet av diarré i dagar (IQR) för hela behandlingsperioden*5-7

 

 

Diagram anpassat från Epar för NERLYNX EPAR och Barcenas CH, et al. The CONTROL trial. Ann Oncol. 2020. Diagrammet har skapats med data från 2 studier, ExteNET-studien och CONTROL-studien.
*Definierat som summan av varaktigheterna för alla episoder av diarré av den graden.

 


 

Kostrekommendationer8,9

Kost- och livsstilsförändringar kan spela en viktig roll för hanteringen av NERLYNX-associerad diarré. Det är viktigt att ha ett förebyggande samtal om kostförändringar.

Rekommendationer:


NERLYNX ska tas en gång dagligen med mat, helst på morgonen.

Drick 8 till 10 stora glas (sammanlagt ca 2 liter) klar dryck varje dag.

Ät mindre måltider oftare.

Välj slaggfattig kost som är lättsmält (t.ex. BRAT-dieten med fiberfattig mat som bananer, ris, äpplemos och rostat bröd).

Undvik:


Läkemedel som laxermedel eller avföringsmjukgörande medel

Mejeriprodukter (förutom syrade produkter som yoghurt och fil)

Koffein, alkohol, fett, fibrer, apelsinjuice, grapefruktjuice, granatäppeljuice, katrinplommonjuice och kryddstark mat

Tabletterna ska inte tuggas, krossas eller delas

 


 

Dosjustering efter hur svår diarrén är och baserat på individuell säkerhet och tolerabilitet4

Den övergripande hanteringen av diarré bygger på graden mätt enligt NCI-CTCAE (National Cancer Institute: Common Terminology Criteria for Adverse Events).10

 

 


 

Nerlynx kort produktresumé

Uppdaterad: 28 september, 2023
Kort produktresumé för Nerlynx® (neratinib)

Nerlynx® (neratinib), filmdragerad tablett 40 mg, Rx, F. Farmakoterapeutisk grupp: Human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2 (HER2) tyrosinkinashämmare, L01EH02.

Indikation: Utökad adjuvant behandling av vuxna patienter med hormonreceptorpositiv HER2-överuttryckt/förstärkt tidig bröstcancer och som har avslutat trastuzumab-baserad adjuvant behandling för mindre än ett år sedan.

Varningar och försiktighet: Diarré har rapporterats under behandling med neratinib och kan vara svår. Hepatotoxicitet kan förekomma. Neratinib är kontraindicerat vid gravt nedsatt leverfunktion. Iaktta försiktighet vid behandling av patienter med nedsatt njurfunktion, äldre patienter (över 65 år), samt vänsterkammardysfunktion. Samtidig administrering av neratinib med starka eller måttliga CYP3A4- och P-gp-hämmare samt inducerare, grapefrukt/granatäpple eller med protonpumpshämmare rekommenderas inte. Iaktta försiktighet vid samtidig behandling med P-gp-substrat.

Fertilitet, graviditet och amning: Neratinib är potentiellt farligt för fostret och bör därför inte användas under graviditet. Barriärpreventivmedel (t.ex. kondom) ska användas under behandlingstiden, samt därefter. Det är inte känt om neratinib utsöndras i bröstmjölk.

Kontakt: Pierre Fabre Pharma Norden AB, www.pierrefabrepharma.se

Datum för översyn av produktresumén: 2023-05-26. För mer information och pris, se fass.se.

Om du vill rapportera en biverkan eller oönskad händelse klicka på länken längre ned på denna sida.
Ni kan även kontakta biverkningsenheten på Pierre Fabre Pharma Norden AB. Telefon: 08-625 33 50.
Postadress: Karlavägen 108, 115 26, Stockholm, Sweden. infonorden@pierre-fabre.com.

Referenser
1 Chan A, et al. Final Efficacy Results of Neratinib in HER2-positive Hormone Receptor-positive Early-stage Breast Cancer From the Phase III ExteNET Trial. Clin Breast Cancer. 2021;21(1):80–91.
2 Chan A, et al. Neratinib after trastuzumab-based adjuvant therapy in patients with HER2-positive breast cancer (ExteNET): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2016;17(3):367−377.
3 Martin M, et al. Neratinib after trastuzumab-based adjuvant therapy in HER2-positive breast cancer (ExteNET): 5-year analysis of a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Oncol. 2017;18(12):1688−1700.
4 Nerlynx (neratinib 40 mg film-coated tablets) Summary of Product Characteristics, 2021. Available at: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/nerlynx. Accessed: 2022.
5 Barcenas CH, et al. Improved tolerability of neratinib in patients with HER2-positive early-stage breast cancer: the CONTROL trial. Ann Oncol. 2020;31(9):1223−1230.
6 European Medicines Agency Public Assessment Report (EPAR). Nerlynx EMA/CHMP/525204/2018.
7 Barcenas CH, et al. CONTROL trial Supplementary Table S7, available at Ann Oncol online.
8 Cancer.Net. Doctor-Approved Patient Information from ASCO on Diarrhoea. Available at: https://www.cancer.net/coping-with-cancer/physical-emotional and-social-effects-cancer/managing-physical-side-effects/diarrhoea. Accessed: June 2020.
9 National Cancer Institute. Diarrhoea and Cancer Treatment. Available at: https://www.cancer.gov/about-cancer/treatment/side-effects/diarrhoea. Accessed: June 2020.
10 Mortimer J, et al. Patterns of occurrence and implications of neratinib-associated diarrhoea in patients with HER2-positive breast cancer: analyses from the randomized phase III ExteNET trial. Breast Cancer Res. 2019;21(1):32. Electronic Supplementary Material.
Pierre Fabre använder cookies och andra spårningsfunktioner för att optimera webbplatsens prestanda och funktionalitet, mäta målgruppen och anpassa innehållet (annonseringen) efter dina intresseområden. Mer information om hanteringen av dina personuppgifter och dina rättigheter finns i vår sekretesspolicy. Om du vill ställa in eller inaktivera cookies klickar du på Cookie-inställningar.
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?
Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till
pierre-fabre.com/se-se.
NEJ

Du öppnar nu en extern webbplats


Pierre-Fabre ansvarar inte för innehållet på andras hemsidor. Klicka på "Öppna länk" om du vill fortsätta.
Öppna länk