Kort produktresumé

Tolak® (fluorouracil (5-FU)) kräm, 40mg/g. Rx, F, ATC-kod: L01BC02 – pyrimidinanaloger

Indikation: Tolak är avsett för topikal behandling av icke-hyperkeratotisk, icke-hypertrofisk aktinisk keratos (Olsen-grad I och II) i ansiktet, på öronen och/eller i hårbotten hos vuxna.

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Patienter med jordnöts- eller sojaallergi. Graviditet. Amning. Samtidig administrering med brivudin, sorivudin och analoger.

Varningar och försiktighet: Applicera inte Tolak direkt i ögonen, näsan, munnen eller på andra slemhinnor eller på öppna sår eller skadad hud. Ultraviolett strålning ska undvikas. Patienter med känd DPD-brist ska övervakas mycket noga. För brist på DPD, ingående ögonbiverkningar, överkänslighetsreaktioner och fotosensitivitet se produktresumén.

Ombud: Pierre Fabre Pharma Norden AB. Karlavägen 108; plan 9, 115 26 Stockholm.

För fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se.

Produktresuméns senaste översyn 03/2023.

Material för Tolak

Beställ eller ladda ner material här

Aktinisk keratos

Aktinisk keratos är områden med solskadad hud som huvudsakligen finns på delar...

Uppdaterad: 10 mars, 2023
Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. Biverkningar kan rapporteras här

SE/TOL/11/22/0001
Pierre Fabre använder cookies och andra spårningsfunktioner för att optimera webbplatsens prestanda och funktionalitet, mäta målgruppen och anpassa innehållet (annonseringen) efter dina intresseområden. Mer information om hanteringen av dina personuppgifter och dina rättigheter finns i vår sekretesspolicy. Om du vill ställa in eller inaktivera cookies klickar du på Cookie-inställningar.
Är du hälso- och sjukvårdspersonal?
Denna site är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal i Sverige, klicka ja nedan så kommer du in på webbplatsen. Klickar du nej kommer du till
pierre-fabre.com/se-se.
NEJ

Du öppnar nu en extern webbplats


Pierre-Fabre ansvarar inte för innehållet på andras hemsidor. Klicka på "Öppna länk" om du vill fortsätta.
Öppna länk